Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 
  

Instytut Filozofii i Socjologii PAN realizuje badania naukowe i rozwija refleksję teoretyczną. W odróżnieniu od wielu ośrodków akademickich jako jedyna tego rodzaju placówka w Polsce – prowadzi przede wszystkim badania podstawowe. Nie oznacza to oczywiście, że nie prowadzimy działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, jednak priorytetowe znaczenie ma dla nas kontynuacja i rozwijanie analiz w takich klasycznych dziedzinach, jak socjologia kultury, socjologia struktur społecznych, epistemologia czy historia filozofii. Staramy się również łączyć refleksję z badaniami w dwóch „podstawowych” działach, jakimi są teoria i metodologia badań. Prowadzona od kilkunastu lat polityka kadrowa dyrekcji zmierza do uelastycznienia struktury Instytutu poprzez odchodzenie od formuły zakładów na rzecz mniej sztywnej struktury zespołów badawczych, powoływanych z inicjatywy pracowników pracujących nad określoną problematyką czy realizacją projektów.

Przy rekrutacji nowych kadr dyrekcja konsekwentnie stosuje zasadę konkursu. Od kilku lat jest to jedyny tryb zatrudniania nowych pracowników na stanowiska adiunkta, docenta i profesora. Pragniemy utrzymać tę politykę, a także rozszerzyć formułę konkursów również dla asystentów. Wspólnie z Radą Naukową dyrekcja wiąże z tym nadzieję na pozyskanie młodych talentów dla filozofii i socjologii
 i osłabienie ich masowego odpływu z nauki.

Misją IFiS PAN jest nie tylko uzyskiwanie wyników naukowych, lecz 
również działalność na
rzecz organizacji życia naukowego w kraju. Rolę tę odgrywa kilkanaście ogólnopolskich seminariów.

W Szkole Nauk Społecznych
, która funkcjonuje w ramach IFiS PAN, pracuje nad
doktoratami kilkuset młodych naukowców z Polski i wielu krajów. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim Instytut utrzymuje największą w Polsce bibliotekę nauk społecznych oraz realizuje szeroko zakrojone projekty bibliograficzne, katalogowe i edytorskie.

Newsflash
Dostojewski, czyli rzecz...
Zapraszamy do lektury

JACEK UGLIK: Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-087-2
Newsflash
Neokartezjanizm...
Zapraszamy do lektury: Wojciech STARZYŃSKI: NEOKARTEZJANIZM FENOMENOLOGII FRANCUSKIEJ. Sartre, Marleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-081-0

Newsflash
Aporie samowiedzy
ROBERT PIŁAT: APORIE SAMOWIEDZY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-077-3


Zapraszamy do lektury.

Newsflash
Nadawać znaczenie...
Zapraszamy do lektury

Praca zbiorowa pod red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera: NADAWAĆ ZNACZENIE. UWAGI O FILOZOFII KULTURY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-074-2
Newsflash
Aktualności
Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest jednym z uczestników budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 2.